Walton Varsity Roster Spring 2023

# Photo Name Position Height Weight Year of Graduation
NO.
1

Tucker Wills

6'1" 170 2023
NO.
2

Thomas Donovan

5'9" 150 2023
NO.
3

Wyatt Sonderman

6'0" 170 2024
NO.
4

Cole Davies

6'0" 177 2024
NO.
5

Kyle Chatham

6'0" 180 2023
NO.
6

Dylan Bhatia

5'11" 155 2023
NO.
7

Cooper Davis

5'10" 185 2023
NO.
8

Adam Wideman

5'11" 210 2024
NO.
9

Eli Hardage

6'0" 175 2024
NO.
10

Ryan Lathem

5'10" 215 2023
NO.
11

Miller Alston

5'11" 155 2024
NO.
12

Parker Dastou

6'0" 155 2025
NO.
14

Hyland Brown

6'3" 175 2025
NO.
15

Jackson Taylor

6'2" 175 2025
NO.
16

Levi Clark

6'2" 195 2024
NO.
17

Ty Baker

5'11" 175 2023
NO.
18

Hayden Shoup

5'10" 185 2023
NO.
19

Wyatt Reuter

6'0" 147 2025
NO.
20

Gavin Pilger

6'1" 170 2024
NO.
22

Dane Moehler

6'3" 185 2024
NO.
23

Vaughn Krohn

6'0" 180 2024
NO.
25

Waylon Christman

6'6" 194 2024
NO.
28

Davis Wright

6'0" 183 2024