Walton JV Roster

# Photo Name Position Height Weight Year of Graduation
NO.
1

Hogan Hans

5'11" 155 2025
NO.
2

Gavin Pilger

6'0" 165 2024
NO.
3

Vaughn Krohn

6'0" 165 2024
NO.
4

Mark Turner

5'10" 155 2024
NO.
5

Eli Hardage

6'0" 160 2024
NO.
6

Miller Alston

5'9" 135 2024
NO.
7

Matthew Haber

5'7" 130 2025
NO.
8

Parker Dastou

5'9" 140 2025
NO.
9

Ahren Smith

5'7" 140 2025
NO.
10

Hyland Brown

6'3" 165 2025
NO.
11

Matthew McConkey

5'11" 150 2025
NO.
12

Waylon Christman

6'5" 178 2024
NO.
15

Wyatt Reuter

6'0" 147 2025
NO.
16

Adam Wideman

5'11" 180 2024
NO.
17

William Crowell

5'11" 165 2025
NO.
18

Cole Davies

6'0" 175 2024
NO.
19

Hudson Pruet

6'1" 215 2024
NO.
22

Jackson Taylor

6'0" 150 2025
NO.
23

Buie Crawford

5'7" 165 2025
NO.
25

Peter Drahushuk

6'1" 200 2025
NO.
28

Jake Thorner

6'1" 190 2025