Walton Varsity Roster

# Photo Name Position Height Weight Year of Graduation
NO.
1

Parker Dastou

6'1" 170 2025
NO.
2

Wyatt Reuter

6'0" 180 2025
NO.
3

William Crowell

6'1" 210 2025
NO.
4

Cole Davies

6'0" 175 2024
NO.
5

Vaughn Krohn

6'0" 180 2024
NO.
6

Kaeden Gilstrap

6'2" 185 2025
NO.
7

Jackson Taylor

6'3" 190 2025
NO.
8

Matthew McConkey

6'0" 175 2025
NO.
9

Eli Hardage

6'1" 170 2024
NO.
10

Adam Wideman

6'0" 220 2024
NO.
11

Miller Alston

6'0" 165 2024
NO.
12

Waylon Christman

6'6" 210 2024
NO.
14

Hyland Brown

6'4" 190 2025
NO.
15

Josh Segal

5'10" 155 2025
NO.
16

Levi Clark

6'1" 215 2024
NO.
17

Walker Killimett

6'0" 180 2026
NO.
18

Westin Chen

5'7" 150 2026
NO.
19

Jude Cascone

6'2" 225 2026
NO.
20

Gavin Pilger

6'0" 175 2024
NO.
22

Dane Moehler

6'3" 190 2024
NO.
23

Ahren Smith

5'10" 175 2025
NO.
24

Luke Wheeler

6'3" 165 2026
NO.
25

Matthew Haber

5'9" 145 2025
NO.
26

Adler Bowen

6'0" 165 2026
NO.
27

Devin Krohn

5'10" 165 2026
NO.
28

Davis Wright

6'0" 190 2024
NO.
29

Tommy Lucas

5'10" 175 2026
NO.
30

Todd Haley

6'1" 220 2026
NO.
31

Logan Wideman

6'6" 215 2026